Baszuk: tak to widzę

ENCYKLOPEDYŚCI 2018.

ENCYKLOPEDYŚCI 2018.

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Państwowym Wydawnictwie Naukowym przygotowywano pierwszą po II wojnie światowej encyklopedię. Władze doszły do wniosku, że wydawnictwo prezentuje historię Polski w sposób tendencyjny.

O legalności posiadania

O legalności posiadania

Kto będzie teraz ustalał, co pozostaje w zgodzie z faktami a co jest im „wbrew”? Dobra wiadomość jest taka, że mimo zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, posiadanie, a nawet czytanie książek wciąż jeszcze jest legalne.

Ogon, który kręci psem.

Ogon, który kręci psem.

Sąd nie może udostępnić podejrzanemu i jego obrońcy dowodów z zeznań świadka, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia albo wolności świadka.Czy obawa taka zachodzi, decyduje arbitralnie prokurator,

Niezawisłość. Jak to widzą sędziowie.

Niezawisłość. Jak to widzą sędziowie.

Z twierdzeniem, że w ciągu ostatnich dwóch lat decyzje sędziów były inspirowane faktycznymi lub przewidywalnymi reakcjami mediów, takich jak gazety, telewizja lub radio, zgodziło się 37(19)% badanych.

Wzajemne zrozumienie we wzajemnej niezależności

Sędziowie muszą powstrzymywać się od komentowania postępowań oraz pracy adwokatów. Swoboda wypowiedzi adwokatów również ma swe ograniczenia, mające na celu zachowanie autorytetu i bezstronności wymiaru sprawiedliwości.

Sędzia bezstronny i kary porządkowe

Przewidziana w Prawie o ustroju sądów powszechnych kara porządkowa pozbawienia wolności w nieproporcjonalny sposób narusza prawo do sądu, albowiem nie jest niezbędna dla realizacji celów, którym służy.

Wiedzieć, chcieć, umieć

Bierność, oportunizm i zachowawczość po stronie odpowiedzialnych za stosowanie prawa to zjawisko niebezpieczne. Jak pisał Timothy David Snyder w „Dwudziestu przykazaniach wolnych ludzi”, trudno złamać państwo prawa bez wysługiwania się prawnikami.