Diagnozy i prognozy

List otwarty sędziego Mgłośka do premiera Morawieckiego

List otwarty sędziego Mgłośka do premiera Morawieckiego

Granice walki politycznej wyznacza dbałość o stabilność państwa oraz troska o niezachwiane funkcjonowanie jego organów. Autorytet rozstrzygnięcia sądowego to istotny element budowania zaufania do państwa i jego struktur.

Ziarna i plewy

Ziarna i plewy

Pretendując do miana władzy trzeba pamiętać, że podlega ona bezlitosnej krytyce. Po co samemu dawać ku niej powody. Nie możemy utwierdzać błędnego przeświadczenia o funkcjonowaniu sądownictwa.

Bez zarządzania się nie da!

Bez zarządzania się nie da!

Sądy można porównać do sieci jednostek użyteczności publicznej, której usługą finalną jest sprawiedliwość i poczucie bezpieczeństwa prawnego. Zadowolenie z jakości usług zapewnia zarządzanie a nie bezproduktywne administrowanie.

Konsolidacja sądownictwa powszechnego

Konsolidacja sądownictwa powszechnego

Obowiązkiem władzy ustawodawczej jest ukształtowanie ustroju sądów w taki sposób, aby zapewnić każdemu prawo rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Czy w Polsce sądy są właściwe?

Czy w Polsce sądy są właściwe?

Dyskusję na temat reformy wymiaru sprawiedliwości należy rozpocząć od kwestii sądu właściwego w rozumieniu art. 45 Konstytucji. Zmiany w sądach niewłaściwych mijają się z celem.