Diagnozy i prognozy

Konsolidacja sądownictwa powszechnego

Konsolidacja sądownictwa powszechnego

Obowiązkiem władzy ustawodawczej jest ukształtowanie ustroju sądów w taki sposób, aby zapewnić każdemu prawo rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Czy w Polsce sądy są właściwe?

Czy w Polsce sądy są właściwe?

Dyskusję na temat reformy wymiaru sprawiedliwości należy rozpocząć od kwestii sądu właściwego w rozumieniu art. 45 Konstytucji. Zmiany w sądach niewłaściwych mijają się z celem.