ENCYKLOPEDYŚCI 2018.

ENCYKLOPEDYŚCI 2018.

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Państwowym Wydawnictwie Naukowym przygotowywano pierwszą po II wojnie światowej encyklopedię. Władze doszły do wniosku, że wydawnictwo prezentuje historię Polski w sposób tendencyjny.

Sędzia gbur

Sędzia gbur

Wiedza ze słyszenia nie jest przekazem doskonałym. A jednak mam nieodparte przekonanie, że sędziowie potrafią bywać butni, aroganccy i wręcz chamscy. Zawsze się można poprawić.Wystarczy tylko nie traktować krytyki jako ataku, a ataku jako agresji.

Reforma sądownictwa: niezależność i legitymizacja

Reforma sądownictwa: niezależność i legitymizacja

Reforma sądownictwa zmierzająca do ograniczenia niezależności sądów jest raczej akcją prewencyjną, niż odwetową. Obawy polityków budzi możliwość podjęcia przez sądy judicial review z odmową stosowania ustaw, z uwagi na ich sprzeczność z Konstytucją.

O legalności posiadania

O legalności posiadania

Kto będzie teraz ustalał, co pozostaje w zgodzie z faktami a co jest im „wbrew”? Dobra wiadomość jest taka, że mimo zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, posiadanie, a nawet czytanie książek wciąż jeszcze jest legalne.

Reforma sądownictwa to reforma sekretariatu

Reforma sądownictwa to reforma sekretariatu

Reforma wymiaru sprawiedliwości i przyspieszenie postępowań sądowych nieodłącznie wiąże się z usprawnieniem pracy sekretariatów i właściwym traktowaniem pracowników. W ciągu trzech lat z sądownictwa odeszło 17 tys. osób.