O obrotach sfer sądowych

Syzyfowe prace Ministerstwa Sprawiedliwości

Syzyfowe prace Ministerstwa Sprawiedliwości

Paradoks reformy polega na niezrozumieniu, że za stan sądownictwa odpowiedzialność ponoszą nie sędziowie, a politycy. Bez działań legislatywy i egzekutywy nie osiągnie się konstytucyjnego standardu prawa do sądu.