[SP] Nadużycie praw procesowych

W przypadku zobowiązań wekslowych, typowym postępowaniem, w jakim następuje rozpoznanie sprawy jest postępowanie nakazowe, ewentualnie upominawcze. Formułowanie żądań pozwu - w sprawach kierowanych do sądu masowo – w taki sposób, aby wykluczyć możliwość wydania nakazu zapłaty, a tym samym, aby doszło do skierowania sprawy na rozprawę, co skutkuje zasądzaniem wyższych kosztów zastępstwa adwokackiego musi być uznane za działanie stanowiące nadużycie uprawnień procesowych.

W myśl art. 3 k.p.c., strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami. W tym kontekście zachowanie strony powodowej należy ocenić krytycznie, jako naruszające wspomniane dobre obyczaje. Jest to zarazem działanie niesumienne i niewłaściwe w rozumieniu art. 103 § 1 k.p.c. Zdaniem sądu usprawiedliwia to odmowę przyznania powodowi kosztów zastępstwa procesowego w wymiarze przekraczającym stawkę należną w postępowaniu upominawczym i nakazowym. Jest to tym bardziej uzasadnione w sytuacji, gdy pełnomocnik powoda w ogóle na rozprawę się nie stawia, więc nakład pracy włożonej w prowadzenie sprawy nie jest wyższy, aniżeli w postępowaniu upominawczym, czy nakazowym.

Wyrok SR w Olkuszu z dnia 15 marca 2017 r., I C 1174/16

więcej ciekawych orzeczeń na www.standardyprawa.pl

Data publikacji: 2018-01-02
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x