Konstytucja Najjaśniejszej Rzeczpospolitej

Konstytucja Najjaśniejszej Rzeczpospolitej

na miarę dobrych czasów

Art. 1.

Najjaśniejsza Rzeczpospolita jest Państwem Jedynego Prawdziwego Narodu jednoczącym tenże Naród w drodze ku należnej mu na przestrzeni dziejów Świetlanej Przyszłości.

Art. 2.

1. Władzę zwierzchnią w Najjaśniejszej Rzeczpospolitej sprawuje osobiście lub przez przedstawicieli Prezes Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, któremu władzę tę w swym najlepszym interesie Jedyny Prawdziwy Naród powierzył.

2. Prezes Najjaśniejszej Rzeczpospolitej odczytuje, personifikuje i wdraża odwieczny interes Jedynego Prawdziwego Narodu.

Rozdział I. Władza Prawodawcza

Art. 3.

1. Prawo Najjaśniejszej Rzeczpospolitej stanowią Przedstawiciele Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej we Władzy Prawodawczej.

2. Projekty aktów prawnych pod obrady Władzy Prawodawczej może wnieść grupa Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej we Władzy Prawodawczej; Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej we Władzy Wykonawczej; Przedstawiciel Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na Urzędzie Prezydenta w trybie określonym ustawą przez Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej we Władzy Prawodawczej.

3. Projekt aktu prawnego pod obrady Władzy Prawodawczej może także wnieść osobiście Prezes Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, bez żadnego trybu.

Art. 4.

1. Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej we Władzy Prawodawczej wskazuje Prezes Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, a zatwierdza Jedyny Prawdziwy Naród w wyborach powszechnych.

2. Wybory odbywają się co cztery lata.

3. Szczegóły organizacji wyborów określą ustawą Przedstawiciele Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej we Władzy Prawodawczej.

Rozdział II. Rada Ministrów

Art. 5.

1. Politykę wewnętrzną i zagraniczną Najjaśniejszej Rzeczpospolitej prowadzą Przedstawiciele Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej w Radzie Ministrów.

2. Pracą Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej w Radzie Ministrów kieruje Przedstawiciel Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na stanowisku Prezesa Rady Ministrów.

Art. 6.

1. Przedstawiciel Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na Urzędzie Prezydenta desygnuje Przedstawiciela Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na stanowisku Prezesa Rady Ministrów, który proponuje Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na stanowiskach poszczególnych ministrów.

2. Przedstawiciel Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na stanowisku Prezesa Rady Ministrów zwraca się do Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej we Władzy Prawodawczej o udzielenie wotum zaufania.

Art. 7.

Szczegóły pracy Rady Ministrów określą ustawą Przedstawiciele Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej we Władzy Prawodawczej.

Art. 8.

Gdy jest to w interesie Jedynego Prawdziwego Narodu, Prezes Najjaśniejszej Rzeczpospolitej może prowadzić politykę wewnętrzną i zagraniczną Najjaśniejszej Rzeczpospolitej osobiście, bez żadnego trybu.

Rozdział III. Urząd Prezydenta

 Art. 9.

Najwyższym przedstawicielem Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i gwarantem ciągłości jego władzy jest Przedstawiciel Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na Urzędzie Prezydenta.

Art. 10.

1. Przedstawiciela Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na Urzędzie Prezydenta wskazuje Prezes Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, a zatwierdza Jedyny Prawdziwy Naród w wyborach powszechnych.

2. Wybory odbywają się co pięć lata.

3. Szczegóły organizacji wyborów określą ustawą Przedstawiciele Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej we Władzy Prawodawczej.

Art. 11.

Gdy jest to w interesie Jedynego Prawdziwego Narodu, Prezes Najjaśniejszej Rzeczpospolitej może gwarantować ciągłość swojej władzy osobiście, bez żadnego trybu.

Rozdział IV. Władza Karania

Art. 12.

Władza karania obejmuje ściganie, oskarżanie, skazywanie i wykonywanie wyroków na osobnikach łamiących prawo określone ustawą przez Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej we Władzy Prawodawczej lub wolę Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej wyrażoną w jakimkolwiek trybie.

Art. 13.

Ściganie osobników łamiących prawo określone ustawą przez Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej we Władzy Prawodawczej lub wolę Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej wyrażoną w jakimkolwiek trybie realizuje przedstawiciel Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych.

Art. 14.

Oskarżanie, skazywanie i wykonywanie wyroków na osobnikach łamiących prawo określone ustawą przez Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej we Władzy Prawodawczej lub wolę Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej wyrażoną w jakimkolwiek trybie realizuje przedstawiciel Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na urzędzie Ministra Sprawiedliwości.

Art. 15.

1. Skazywanie osobników łamiących prawo określone ustawą przez Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej we Władzy Prawodawczej lub wolę Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej wyrażoną w jakimkolwiek trybie realizują przedstawiciele Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na urzędach sędziowskich.

2. Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na urzędach sędziowskich powołuje Przedstawiciel Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na urzędzie Prezydenta na wniosek Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej w Krajowej Radzie Sądownictwa.

3. Krajowa Rada Sądownictwa strzeże i umacnia władzę zwierzchnią Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej nad jego przedstawicielami na urzędach sędziowskich.

4. Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej w Krajowej Radzie Sądownictwa wybierają Przedstawicieli Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej we Władzy Prawodawczej spośród przedstawionych kandydatów.

5. Nad prawidłowością procesu przedstawiania kandydatów czuwa Przedstawiciel Prezesa Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na urzędzie Ministra Sprawiedliwości.

 

Kategoria: Mamut
Data publikacji: 2018-04-17
Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies lub ukryj ten komunikat x